Szlak czarny

dł. trasy: ok. 8 km
dł. dojścia: 2,5 km
czas przejścia: 4 godz.
Kolor znakowania przyjęty od nazwy niewielkiego jez. Czarne, leżącego opodal trasy. Szlak bierze swój początek za strugą wypływającą z jez. Lubicz przy rozwidleniu dróg, po przekroczeniu kładki nad strugą. Aby dojść do tego miejsca należy za bramą ośrodka skręcić w lewo. Pierwszy znak umieszczono na starej studni w miejscu szlaku zielonego, który doprowadzi nas do początku szlaku czarnego. Za ostatnim budynkiem należy raptownie skręcić w prawo w polną drogę. W oddali porosty leśne. Po obydwu stronach rozległe pola. Po kilkuset metrach wchodzimy w leśną drogę aby po 1,5km dojść skrajem pola i lasu do rozwidlenia na którym skręcamy w lewo. Następnie idąc skrajem lasu skręcamy w prawo w drogą opadającą ku dolinie jeziora Lubicz.
Jez. Lubicz - powierz. jez. ok. 35ha; średnia głęb. 8m; długość 1400m; szer. 280m. Polodowcowe, rynnowe, zasobne w ryby i raki. Można tu złowić m.in. szczupaka, okonia, lina, leszcza, sandacza, karpia, płoć. Miejsce żerowania bobra. Liczne ptactwo wodne m.in.: perkoz dwuczuby, łyska, czapla siwa, przelotowo kormoran i czajka. W ostępach bagiennych gniazduje żuraw. Na wsch. stronie liczne niedostępne wysiłki wód podziemnych tzw. źródliska oraz stare obumierające dęby i okazałe świerki. Jezioro połączone kanałem Ponikiew z jez. Lubicz Mały a następnie z rzeką Płociczną stanowi zlewnie tej rzeki. Dalszą wędrówkę rozpoczynamy rozmiękłą droga do kładki nad strugą i po jej przekroczeniu dochodzimy do rozwidlenia dróg. Tu bierze swój początek szlak czarny obrzeżem jeziora. Na prawo skręca szlak zielony, opisany wcześniej od strony przeciwnej. Droga pod wzniesienie dochodzimy do głównego traktu opisanego w *-alternatywa 2 tu skręcamy lekko w lewo skos i dalej tym traktem przez ok. 2km wędrujemy wśród starych sosen, świerków i czasami dębów. Po lewej stronie zostawiamy piękne widoki na dolinę jeziora aby dotrzeć do bardzo rozległego, nie uprawionego pola (ok. 200ha). Po lewej stronie na skraju doliny jeziornej wielkie obumierające dęby. W oddali stanowisko myśliwych tzw. "ambona" na której czatują wypatrując zwierzyny. A można tu spotkać dzika, jelenia, sarnę, lisa, jenota, borsuka, zająca, leśną kunę. To rozległe pole przecina droga, łącząca wsie Płociczno, Ponikiew, z N. Studnicą. Tu skręcamy w lewo i skrajem pola ponownie dochodzimy do lasu. Po kilkuset metrach w miejscu zawilgocenia i zapaści terenu po prawej stronie (ok. 100m) rośnie jałowiec, należący do najokazalszych w Polsce (ok. 11m wys.). Dalej droga leśna na wprost prowadzi do jez. Czarne, gdzie nadleśnictwo organizuje ścieżkę dydaktyczną. Nasza trasa biegnie dalej na lewo skos od rozwidlenia, wysoczyzną zabagnionej doliny jeziornej. Po lewej stronie widoki na tę dolinę. W odległości ok. 1km od granicy pól, w lewo, zejście do pola biwakowego nad jeziorem. Nasza trasa biegnie dalej na wprost. Po obydwu stronach las pełen grzybów. Po 3km trakt doprowadzi nas do Nowej Studnicy.